Lijnenteelt

02-04-2019 20:17

De (parallel) lijnenkweek Voor doelgerichte resultaten: Lijnen-kweek is er op gericht een van te voren redelijk voorspelbaar resultaat te bewerken middels een systematische kweek. Als je parallel-kweek doet heb je het derde jaar een redelijk op elkaar gelijkende stam kunnen opbouwen. Het eindresultaat ligt aan de kwaliteit van de vogels waarmee je start en welke vogels later in de stam worden ingebracht. We wijken niet van dit lijnen-principe af. Fase 1 * We starten (b.v. in 2011) met een hoog kwalitatief stel: - 1 man en - 1 pop - Uit de nakomelingen van dit stel selecteren we (de beste) 3 poppen - Deze zullen we gemakshalve A1, A2 en A3 noemen. - We gebruiken (of kopen) een onverwante man, die we B1 zullen noemen. We gaan dan naar 2012. Fase 2 * In 2012 starten we dus met: - 1 man (B1) - 3 poppen (A1, A2, A3) Uit de nakomelingen van deze drie poppen selecteren we: - van 1 pop, 2 zonen (- Deze noemen we dan C1 en C2) - van 1 pop, 3 dochters (- Deze noemen we dan D1, D2 en D3) - van 1 pop, 3 dochters (- Deze noemen we dan E1, E2 en E3) We gaan verder naar 2013 Fase 3 * In 2013 Starten we dus met: - 2 mannen (C1 en C2) en 6 poppen (D1,D2, D3, E1, E2, en E3) - De man C1 laten we de poppen D1, E2 en D3 betreden. - De man C2 laten we de poppen E1, D2, en E3 betreden. De nakomelingen uit deze poppen zullen nu redelijk goed op elkaar gelijken en je kunt met gemak een stam selecteren voor de komende tentoonstelling. En hoe nu verder...... Om op dit niveau verder te kunnen gaan zonder deze hele sessie opnieuw te moeten doorlopen maar ook om verversing van het bloed te verkrijgen kunnen we als volgt selecteren: - uit 1 pop houden we 1 man aan (en noemen hem F1) - uit 1 pop houden we 1 man aan (en noemen hem G1) - uit 1 pop houden we 1 pop aan (en noemen haar H1) - uit 1 pop houden we 1 pop aan (en noemen deze J1) - uit 1 pop houden we 2 poppen aan (en noemen deze K1 en K2) - uit 1 pop houden we 2 poppen aan (en noemen deze M1 en M 2)
De stellen gaan we dan als volgt samenstellen: - Man F1 wordt gekoppeld aan pop H1, K1 en M1 - Man G1 wordt gekoppeld aan pop J1, K2 en M2 Ga naar fase 4 Fase 4 (We kunnen deze fase vergelijken met fase 2) We starten dus als in fase 2 - We kunnen de mannen F1 en G1 ook vervangen door B1 mannen - De poppen H1, K1 en M1 beschouwen we als zusjes en worden dus D1, D2 en D3 poppen - De poppen J1, K2 en M2 beschouwen we als zusjes en worden dus W1, E2 en E3 poppen. Ga dus in het jaar 2013 door met fase 2.